ΘΕΣΗ: Πειραιώς 187 & Αλοπης 65, Αθήνα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΝDAMAN Thai Restaurant
ΕΤΟΣ: 2017