ΘΕΣΗ: Λεωφ. Κηφισού 80, Αθήνα
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: SEITANIDIS HOME
ΕΤΟΣ: 2017