ΘΕΣΗ: ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΣΗ : ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019