null
Πρατήρια βενζίνης - λιπαντήρια

Έγκριση Καταλληλότητας Θέσης και Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης, Εντός Εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεων

 • Αρμόδια Υπηρεσία
 • Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

 • Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για πρατήριο υγρών καυσίμων στην προτεινόμενη θέση
  και σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου η αναθεώρηση της άδειας οικοδομής του για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
 • Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
 • Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος.
 • Να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του Ν. 1650/86.
 • Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 5 & 6 του ΠΔ 1224/81, όπως ισχύει.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 • Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Να είναι Έλληνας υπήκοος.
 • Να μην υπάγεται στις στερήσεις του Ν. 1376/88 (ανυποταξία ή λιποταξία).
 • Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα της χρήσης αυτού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συναινεί για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων (περίπτωση που το ακίνητο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο).
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τετραπλούν.
 • Δήλωση του Μηχανικού στην οποία να δηλώνει ότι η προτεινόμενη θέση είναι κατάλληλη για την ίδρυση του πρατηρίου υγρών καυσίμων.
 • Σχεδιάγραμμα του κτιρίου, της θέσης των αντλιών, δεξαμενών του πρός ίδρυση πρατηρίου.
 • Σχεδιάγραμμα που εμφανίζει τις διαστάσεις, τη θέση των δεξαμενών και της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Τεχνική έκθεση για τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εις τριπλούν.
 • Προϋπολογισμό της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης αντλιών, δεξαμενών εις τριπλούν.
 • Γραμμάτιο κατάθεσης σε Δημόσιο Ταμείο 29,50 ΕΥΡΩ.
 • Γραμμάτιο Δημόσιου Ταμείου 29,50 ΕΥΡΩ για κάθε αντλία και 17,50 ΕΥΡΩ για κάθε φορητή αντλία και 29,50 ΕΥΡΩ για την εγκατάσταση πλυντηρίου – λιπαντηρίου.
 • Έγκριση απότμισης πεζοδρομίου από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία.
 • Αποδεικτικό κατάθεσης στο ΤΕΕ ή Τράπεζα για τη νόμιμη αμοιβή μηχανικού για τη σύνταξη της μελέτης.
 • Αποδεικτικό κατάθεσης των νόμιμων ποσοστών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ της αμοιβής μηχανικού.
 • Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου καταβολής φόρου επί της αμοιβής μηχανικού.
 • Θεωρημένο πινάκιο αμοιβής (θεώρηση από ΤΕΕ ή Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών).

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου

Προϋποθέσεις

 • Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων.
 • Να διαθέτει άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
 • Αν είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και
  ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του ΠΔ 1224/81, όπως ισχύει.
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
 • Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι η κατασκευή του πρατηρίου και οι εγκαταστάσεις εντός αυτού

  έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους όρους της άδειας ίδρυσης.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας για την προ του πρατηρίου οδό Υπηρεσίας περί της κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου.
 • Αδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας

  οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
 • Πιστοποιητικό πυρασφαλείας στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος.
 • Απόφαση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από την αρμόδια Υπηρεσία

Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής λόγω παραχώρησης χρήσης ή εκμετάλλευσης του (αλλαγή δικαιούχων) (29/06/2004)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:

 • Aίτηση του νέου εκμεταλλευτή (χορηγείται από την Yπηρεσία μας).
 • Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 του ενδιαφερόμενου: ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου.
 • Ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για
  ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και

  ότι δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο πρατήριο.

 • Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Tαμείο 29,50 € για κάθε μόνιμη αντλία,17,61 € για κάθε φορητή

  αντλία και 29,50 € για έκαστο πλυντήριο – λιπαντήριο.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

 • Nα μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 (καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία) και να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων.

 • Nα έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι Έλληνας υπήκοος, εκτός αν υπάγεται στην εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 1224/81 (ΦEK 303/A/81).
 • Nα έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου, εκτός αν υπάγεται στην εξαίρεση της παρ. 8 άρθρου 15 Π.Δ. 1224/81.
 • Aπό τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει αλλαγή στα στοιχεία της εγκατάστασης και να υπάρχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ.
 • Ο χρόνος που απαιτείτε για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι δέκα (10) ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών εφόσον αυτά είναι πλήρη.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου

Προϋποθέσεις:

 • Να επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις χρήσεις γης.
 • Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την είσοδο-έξοδο οχημάτων (σαν σταθμός μικρού μεγέθους).
 • Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/86.
 • Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί το πλυντήριο αυτοκινήτων ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο 29,50 €
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι «δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου».
 • Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
 • Βεβαίωση χρήση γης.
 • Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος.
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα.
 • Κάτοψη του πλυντηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
 • Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
 • Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
 • Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα.
 • Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα.
 • Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Διαδικασία:

 • Έλεγχος των δικαιολογητικών.
 • Διενέργεια αυτοψίας.
 • Θεώρηση του προϋπολογισμού του έργου για την πληρωμή των απαιτούμενων δαπανών.
 • Προσκόμιση των αποδεικτικών πληρωμής.
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:

 • Από 10 – 15 ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Κόστος:

 • 29,50 €

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση.
 • Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του πλυντηρίου – λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού « ότι η  κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθη-σαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του Π.Δ 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
 • Βεβαίωση Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Petrol-Station-sign-vector-free

Πρατήριο 

Engine oils icon

Λιπαντήριο 

images (8)

Χορήγηση 

αρχείο λήψης (5)

Αίτηση 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά