null
Κέντρα διασκέδασης - Εστιατόρια
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας εστιατορίου -Η έγκριση της γνωστοποίησης λειτουργίας ενός εστιατορίου σχετίζεται με τον σχεδιασμό-μελέτη.
 • Η μελέτη πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τις όποιες οικοδομικές εργασίες στον χώρο που επιλέξαμε.
 • Η μελέτη κρίνεται από την θέσπιση των προδιαγραφών και την πιστή τήρηση τους.
 • Εάν η μελέτη γίνει σωστά τότε με την άδεια λειτουργίας δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.
 • Παρεμφερείς άδειες και παροχές αυτών συμπεριλαμβανομένου του εστιατορίου.
 • Εστιατόριο: προσφέρει ποικιλία φαγητών με συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινοπνευματωδών καθώς και σαλατών, τυριών, φρούτων, γλυκισμάτων ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.
 • Ψαροταβέρνα: προσφέρει κυρίως ψάρια και κάθε είδους άλλα αλιεύματα με συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινοπνευματωδών καθώς και σαλατών, ορεκτικών, φρούτων, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα. Περιστασιακά μπορεί να προσφέρει ψημένο κρέας ” της ώρας “.
 • Ψητοπωλείο: ψήνονται ολόκληρα σφάγια ή τεμάχια αυτών ή άλλα παρασκευάσματα κρέατος (αλλαντικά, μπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι) ή και πουλερικά που προσφέρονται με συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινοπνευματωδών καθώς και σαλατών, τυριών, φρούτων, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.
 • Οβελιστήριο: ψήνονται μικρά τεμάχια κρέατος με την βοήθεια οβελών ή παρασκευάσματα κρέατος (αλλαντικά, μπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι ) ή και πουλερικά που προσφέρονται με συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινο πνευματωδών καθώς και σαλατών, φρούτων, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.
 • Πιτσαρία: προσφέρονται κυρίως πίτσες και άλλα παρασκευάσματα με βάση την ζύμη (πεϊνιρλί, πιροσκί, κ.τ.ομ.) καθώς και μακαρονάδες και μπιφτέκια με συνοδεία ή μη ποτών κυρίως οινοπνευματωδών καθώς και σαλατών, φρούτων, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα. -Σνακ μπαρ (Ζυθοπωλεία-Μπυραρίες-Ουζερί-Fast food) : προσφέρει κυρίως οινοπνευματώδη με την συνοδεία ποικιλίας πρόχειρων φαγητών ζεστών ή κρύων συμπεριλαμβανομένου και του ψημένου κρέατος(σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες κ.τ.ομ.). Μπορεί επίσης να προσφέρει και σαλάτες, τυρί, φρούτα, παγωτό και περιστασιακά καφέ.

Οι μελέτες που απιτούνται για την έκδοση των ανωτέρω αδειών είναι οι εξής:

 • Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου. Σε περίπτωση που απαιτείται χώρος για τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμιγή παραδοσιακά καφενεία και τα κέντρα διασκέδασης. Σε περίπτωση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να προσκομισθεί Βεβαίωση από τη Δ/νση Πολεοδομίας.
 • Τμήμα Τοπογραφικού.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμενη από τη μελέτη πυρασφάλειας. Στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι χώροι.
 • Άδεια λειτουργίας κέντρου διασκέδασης (άνω των διακοσίων καθήμενων).
 • Παρεμφερείς άδειες.
 • Θέατρο (άνω των διακοσίων καθήμενων).
 • Κινηματογράφος (άνω των διακοσίων καθήμενων).

Οι απαραίτητες μελέτες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών (Κέντρο διασκέδασης-Θέατρο- Κινηματογράφος) είναι τα εξής:

 • Σχεδιαγράμματα (κατόψεις και τομές) σε τρία αντίγραφα του θεάτρου κινηματογράφου ή κέντρου διασκέδασης άνω των διακοσίων καθημένων θεωρημένα από την Πολεοδομία.
  Επί των σχεδιαγραμμάτων θα βεβαιώνεται αυθημερόν ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσης προοριζόμενος για την συγκεκριμένη χρήση. (Θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος – πλάτος – ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός του κάθε χώρου). Επίσης στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα θα απεικονίζονται και WC για ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αδύνατη η κατασκευή WC για ΑμεΑ από την Πολεοδομία θα δίνεται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση η οποία θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης.
 • Μελέτη πυρασφάλειας θεωρημένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (πρωτότυπη και δύο αντίγραφα). (Η επιφάνεια (τ.μ.) και ο χαρακτηρισμός (κύριας – βοηθητικής χρήσης) στα οποία αναφέρεται η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που αναφέρονται στα θεωρημένα σχεδιαγράμματα από την Πολεοδομία.).
 • Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα στο οποίο να απεικονίζεται σε κάτοψη η διαρρύθμιση των θέσεων των θεατών στην αίθουσα, τα παράθυρα, το πλάτος των διαδρόμων, των εξόδων, των κλιμάκων κ.λ.π.
 • Σχέδιο εις τριπλούν συντεταγμένο από διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό στο οποίο να εμφαίνεται σε κάτοψη η θέση της εγκαταστησομένης τυχόν ηλεκτροπαραγωγού ομάδος ή σταθμού μετασχηματισμού του ρεύματος, η θέση του πίνακα διανομής, του θαλάμου προβολής και της όλης εν γένει εγκατάστασης του φωτισμού και του φωτισμού κινδύνου μετά πλήρους έκθεσης επί των εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν εμφαίνον τη θέση του ακινήτου σε σχέση με τα γύρω ακίνητα.
 • Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για τις δομικές κατασκευές που θα γίνουν.
 • Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις που θα γίνουν.
 • Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις του τεχνικού αερισμού (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 • Σχέδιο-Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης (μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό Θέατρο ή Κινηματογράφο).
 • Σχέδιο-Έκθεση εις τριπλούν για την εξέταση από αισθητικής άποψης του Θεάτρου- Σχέδιο- Κινηματογράφου (σχέδιο απεικονίζον πρόσοψη-είσοδο Θεάτρου-Κινηματογράφου-Κέντρου Διασκεδάσεως).
 • Έκθεση-υπολογισμοί εις τριπλούν για τις εγκαταστάσεις ηχομόνωσης.
images (6)

Εστιατόριο

αρχείο λήψης (2)

Βεβαίωση

meleti(2)

Μελέτη

images (7)

Σχέδιο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 240,00€ 80,00€
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ + ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 260,00€ 80,00€
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 340,00€ 200,00€
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 240,00€ 60,00€
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 30,00€ 120,00€
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ 1110€ 540€

*Η έκδοση οικοδομικής άδειας προκύπτει κατά περίπτωση και ΟΧΙ πάντα
**Οι ανωτέρω τιμές αφορούν ένα χώρο περίπου 300τμ, εντός Αττικής και είναι άνευ Φ.Π.Α 24%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά