ΘΕΣΗ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 148, ΛΑΡΙΣΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΗ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 148, ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2019