ΘΕΣΗ: ΜΑΡΝΗ 10, 10433, ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: AROMA ΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ : ΜΑΡΝΗ 10, 10433, ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : AROMA ΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019