Εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση;

thermomonwsh

Οι κατοικίες στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν το πολύ μεγάλο ποσοστό, του 32%, της συνολικής τελικής ζήτησης ενέργειας. Στα νοικοκυριά, μόνο για τη θέρμανση, καταναλώνεται το 60% της τελικής συνολικής ενέργειας.
Παρότι ο κανονισμός Θερμομόνωσης ισχύει από το 1979, μόλις το 30% των κτιρίων διαθέτει θερμομόνωση. Ο συνδυασμός παλαιότητας, ελλιπούς προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον και η απουσία περιβαλλοντικής αντίληψης κατά το σχεδιασμό των κατοικιών, έχουν καταστήσει τις ελληνικές κατοικίες από τις πιο ενεργοβόρες στην Ευρώπη. Άραγε τι πρέπει να επιλέξουν οι ιδιοκτήτες κτιρίων που θέλουν να βελτιώσουν την θερμομόνωσή τους; Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση;

Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων και αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο θερμομόνωσης κτιρίων που λειτουργούν και χρησιμοποιούνται όλο το 24-ωρο (π.χ. μόνιμες κατοικίες) καθώς εκμεταλέυαται τη θερμοχωρητικότητα των συμπαγών δομικών στοιχεία της εξωτερικής τοιχοποιίας (σκυρόδεμα – τούβλα). Παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων:

 • Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφιστάμενων κτηρίων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου
 • Κατάργηση θερμογεφυρών
 • Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
 • Προστασία φέροντος οργανισμού
 • Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση
 • Αρχιτεκτονική ελευθερία
 • Προσθήκη αξίας στο ακίνητο

Πλεονεκτήματα εσωτερικής θερμομόνωσης;

Η εσωτερική θερμομόνωση μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη θερμομόνωση καθώς υπάρχουν λύσεις για όλα τα στοιχεία των κτιρίων (τοιχοποιία, οροφή, δάπεδο) με άριστα χαρακτηριστικά συντελεστών θερμοπερατότητας, που υπερκαλύπτουν και τις πιο αυστηρές απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και διαθέτουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Ιδανική λύση για κτίρια γραφείων – εξοχικές κατοικίες. Σε ένα κτίριο που δεν χρησιμοποιείται όλο το 24-ώρο, δωμάτια με εσωτερική μόνωση θερμαίνονται ταχύτερα γιατί δεν χρειάζεται να ζεσταθούν πρώτα τα συμπαγή δομικά στοιχεία της εξωτερικής τοιχοποιίας.

 • Κορυφαία θερμομόνωση
 • Εύκολη εφαρμογή
 • Ταχύτητα δόμησης
 • Άριστη τελική επιφάνεια
 • Χαμηλό κόστος εφαρμογής
 • Βέλτιστη σχέση απόδοσης-τιμής
 • Δυνατότητα θερμομόνωσης μεμονωμένων χώρων (π.χ παιδικό δωμάτιο)
 • Εσωτερική ανακαίνιση

Σύγκριση των δύο συστημάτων θερμομόνωσης:

Σύμφωνα με Συγκριτική Αξιολόγηση Συστημάτων Εσωτερικής και Εξωτερικής Αναδρομικής Θερμομόνωσης που έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής μόνωσης είναι αμελητέες, καθιστώντας τα δύο συστήματα θερμικά ισοδύναμα, καθώς εμφανίζουν παραπλήσιες τιμές συντελεστή U και θερμικής μάζας. Γενικά, η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση εσωτερικής ή εξωτερικής μόνωσης, σε σύγκριση με την περίπτωση της αμόνωτης κατοικίας, είναι της τάξης του 24%-65%. Ιδιαίτερα δε ως προς την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση είναι της τάξης του 60%-93%. Η διάταξη εξωτερικής μόνωσης οδηγεί γενικά σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (κατά 4% – 9%) σε σχέση με τη διάταξη εσωτερικής μόνωσης. Με χρήση τυπικών αγοραίων τιμών, η επένδυση για την τοποθέτηση εσωτερικής μόνωσης υπολογίζεται ότι είναι κατά 50% μικρότερη από την αντίστοιχη επένδυση για την τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης. Περίοδος αποπληρωμής 6-9 έτη έναντι 8-12 ετών.

Αναμφισβήτητα η κάθε λύση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αλλά είναι προφανές ότι όσες περισσότερες εναλλακτικές επιλογές έχει να προτείνει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στον ιδιοκτήτη ενός κτιρίου, τόσο πιο εύκολη θα είναι η επιλογή που θα οδηγεί στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά μονάδα κόστους. Στις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων μέσα σε πόλεις, όπου επικρατεί το συνεχές σύστημα και υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες (όρια οικοπέδων, οικοδομικές γραμμές, στήσιμο σκαλωσιάς κ.λ.π.), θα ακολουθηθεί υποχρεωτικά ένα μικτό σύστημα συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής θερμομόνωσης.


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category