ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: κος ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ

ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : κος ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2019