Διευκρινήσεις σχετικά με τις σοφίτες και το συντελεστή δόμησης από το ΥΠΕΝ

sofites

Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ εξέδωσε έγγραφο με διευκρινήσεις σχετικά με τις σοφίτες και το συντελεστή δόμησης.

Στο έγγραφο που παρουσιάζει το B2Green, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Θέμα :
«Σχετικά με σοφίτες σύμφωνα με την παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12»

Σχετ. :
α) Η απο 28-2-2017 αίτηση του κ. Σούφη Δημήτρη (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 13267/15-3-2017)
β) Η απο 25-4-2017 αίτηση του κ. Μάντζιου Βασιλείου (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 20894/27-4-2017)
γ) Το υπ’αριθμ. 9352/24-1-2017 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Ηπείρου
δ) Το υπ΄αριθμ. οικ./Φ2/14885/28-12-2016 έγγραφο του Δήμου Πάργας
ε) Το υπ΄αριθμ. 50441/31-7-2015 έγγραφο ΔΑΟΚΑ (ΑΔΑ: 6Ο9Μ465ΦΘΗ-Ξ6Ε)

Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων, σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης του δαπέδου σοφίτας ως το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου, λαμβάνοντας υπόψη τα (γ), (δ) και (ε) σχετικά έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βάσει του άρθρου 2 παρ. 81 του ν.4067/12, «Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του ν.4067/12, ορίζεται «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:…ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ..».

Απο το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου επιφάνεια σοφίτας έως το 50% της κάτοψης του υποκειμένου ορόφου με μέσο ύψος μικρότερο των 2,20 μέτρων ενώ δεν τίθεται απαγόρευση επέκτασης του δαπέδου της, προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στο σ.δ.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι τυχόν κλειστοί χώροι, που προκύπτουν κατ’ επέκταση της ως άνω σοφίτας και πληρούν τις προϋποθέσεις των κλειστών εσωτερικών εξωστών (παρ. 37 του άρθρου 2 του ν. 4067/12), δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης του κτιρίου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχ.- Πολεοδόμος


category

post_tag

nav_menu

link_category

post_format

wp_theme

wp_template_part_area

dt_portfolio_category

texnikes-eidhsei-tax

cookielawinfo-category

portfolio_category

portfolio_tag

wpforms_form_tag