ΘΕΣΗ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 58, 10432, ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: SHEHBAZ AHMED
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΡΓΟ : ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 58, 10432, ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : SHEHBAZ AHMED

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018